VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTĀ APGŪS DAŽĀDĪBAS VADĪBU UN VEICINĀS DARBINIEKU IECIETĪBU

2021.gadā Valsts probācijas dienesta (VPD) un vairāku nevalstisko organizāciju biedri apgūs dažādības vadību 12 mācību sesijās. Mācībās to dalībniekiem tiks attīstīta prasme bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpašu uzmanību pievēršot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu iepazīšanai. Mācības organizēs biedrība “Bona fide Latvia” sadarbībā ar VPD un nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”.

 

Šī gada 28.janvārī vebināra formā notiks pirmās mācības. Ar šo vebināru tiks uzsākts gadu ilgs pasākumu cikls, kura ietvaros, katru mēnesi notiks atvērtas un drosmīgas lekcijas VPD darbiniekiem, biedrībai “Bona fide Latvia” un citu nevalstisko organizāciju biedriem par dažādības vadību.

 

Pasākumu ciklu vadīs pieredzējusī dažādības vadības eksperte Rasma Pīpiķe, kura ir vadošā eksperte vairākos nozīmīgos dažādības veicināšanas projektos, kurus īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”. Viņa sadarbībā ar citiem ekspertiem nodrošina dažādības vadības mācības visā Latvijas teritorijā, kā arī kopā ar kolēģiem īsteno darba devēju kustību "Dažādībā ir spēks!", kuras ietvaros ikviens darba devējs var veikt pašvērtējumu atvērtībai savā darba vidē.

 

Pasākumos viesosies cilvēki, kuri savā dzīvē ir saskārušies ar citu nosodījumu viņu identitātes dēļ, viņi dalīsies savos unikālajos dzīves stāstos un sniegs iespēju citiem izzināt neiecietības un diskriminācijas baiso pusi, to pusi, kurā varam nonākt ikviens, ja apstākļi izvēršas ne tā kā iecerēts, kā arī sniegs ieskatu tajos aspektos, kas rada apbrīnu par cilvēka spējām, neskatoties uz grūtībām savā dzīvē paveikt kolosālas lietas, kas iedvesmo citus.” stāsta dažādības vadības eksperte, Rasma Pīpiķe.

 

Pasākuma cikls VPD tiks īstenots saskaņā ar darbības plānošanas dokumentiem, kas paredz veicināt dažādības vadības pieejas iekļaušanu ikdienas darbā. Mācību mērķis ir veidot darbinieku izpratni un paplašināt redzesloku saskarsmē ar cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām, kā arī stiprināt darbinieku zināšanas un izpratni par katra individuālo lomu un iespējām sekmēt iekļaujošas darba vides izveidi.” VPD, Darbības analīzes un attīstība departamenta vadītājs, Imants Jurevičius.

 

Dažādības vadība ir organizāciju vadītāju rīcība, kas vērsta uz to, lai piesaistītu talantus savai organizācijai, kā arī lai veidotu iekļaujošu un atbalstošu darba vidi, kuras ietvaros tiek novērtēts ikviens darbinieks, neskatoties uz viņu individuālo identitāti un atšķirībām.

 

Mācību cikls tiks īstenots biedrības “Bona fide Latvia” īstenotā solidaritātes korpusa projekta “Kopā stipri!” ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ceļamaize līdzgaitniekiem

2020.gada rudens biedrībai bijis ražīgs, jo 31.oktobrī noslēdzies jau otrs īstenotais projekts - Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts "Ceļamaize līdzgaitniekiem", par kuru biedrība ar Sabiedrības integrācijas fondu šī gada maijā bija noslēgusi līgumu. Projektā īstenoti trīs, divu dienu ilgi apmācību semināri Liepājā, Daugavpilī un Rīgā. Papildinātu arī biedrības tehniskā aprīkojuma krājums. Seminārs īstenots biedrības brīvprātīgajam darbam izaicinājumiem pilnā laikā - apstājies līdzgaitniecības darbs cietumā, un arī ārpus tā saskarsme ar atbalsta saņēmējiem ir ierobežota. Taču savulaik kāds gudrais mācījis, ka taktikai krīzes brīdī jālīdzinās ūdenim, kurš vienmēr atrod zemāku vietu, kur izplūst. Arī mēs tuvākajos mēnešos pielāgosimies situācijai un mūsu spējas radīs jaunus izpausmes veidus bijušo notiesāto cilvēku atbalstam. Esam sagādājuši sev ceļamaizi gan iegūto sociālā atbalsta zināšanu veidā, gan arī jaunajā izstrādātājā galda spēlē, kas palīdz mums iejusties notiesātā cilvēka lomā un izprast krīzes situācijas pēc atbrīvošanas.

Projektu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Pilnveidojam sarunu prasmes!

 

Aizvadītajā nedēļā (piektdien un svētdien) Bona fide Latvia brīvprātīgie un biedri Rīgā tikās seminārā "Sarunas prasmju pamati". Kopīgi mācījāmies sarunāties, izpratām principus sarunai ar cilvēku krīzes situācijā, kā arī paņēmienus, ar kuriem varam sekmēt cilvēka izaugsmi, savu mērķu nospraušanu un motivācijas nostiprināšanu. Zināšanas papildināja arī semināra tematiskās sadaļas par manipulācijām, to atpazīšanu un savu iekšējo resursu stiprināšanu. Paldies semināra lektorēm - Lolitai Terēzei Nicmanei un Zanei Veinbergai. Priecājamies arī par "RB cafe" vidi - īpašu vietu īpašiem cilvēkiem. Iegūtās zināšanas liksim lietā savā turpmākajā darbā - atbalstot cilvēkus un palīdzot pārvarēt viņiem barjeras ceļā uz iekļaušanos sabiedrībā.

 

 

Semināru finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Jauns pakāpiens, jauni apvāršņi

Kopš šī gada maija biedrība "Bona fide Latvia" īsteno Latvijas valsts budžeta finansētā programmas "NVO fonds" projektu "Ceļamaize līdzgaitniekiem". Par projekta īstenošanu biedrība ar Sabiedrības integrācijas fondu 6.maijā noslēgusi līgumu. Projekts paredz vairākas aktivitātes, kas svarīgas biedrības darba turpināšanai - brīvprātīgo apmācības 3 Latvijas pilsētās strādājošo biedrības brīvprātīgo līdzgaitnieku apmācības, izglītojošas spēles brīvprātīgajiem un interesentiem no sabiedrības izveidošanu, kā arī biedrības darba stiprināšanu, nodrošinot tai materiālos resursus.

Lai gan 2020.gadā biedrības darbs nenorit kā plānots - darbu būtiski ietekmē COVID-19 izplatības ierobežojumi, kas rada šķēršļus saskarsmei ar notiesātajiem cilvēkiem - projektam ir nozīmīgs ieguldījums biedrības brīvprātīgo zināšanu vairošanā un motivācijas uzturēšanā.

Vasarā notikuši divi semināri (katrs 2 dienu ilgs) Liepājā un Daugavpilī. Šajās četrās apmācību dienās gan papildinājām mūsu zināšanu bagāžu par soda izpildes sistēmu Latvijā, notiesāto vajadzībām un biedrības misiju, gan arī labāk iepazinām viens otru. Nu pienākusi projekta aktivitāšu kārta arī Rīgai. Semināru sēriju noslēdzošajā pasākumā šonedēļ kopīgi mācīsimies runas un komunikācijas prasmi un dalīsimies iegūtajās zināšanās ar pārējiem Latvijas brīvprātīgajiem. Pēc projekta noslēguma (31.10.) visi kopīgi tiksimies, lai izspēlētu jaunizveidoto spēli un būvētu uz ieliktajiem pamatiem citus plānus un ieceres.

 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

 

Tilts uz sabiedrību

Pagājušonedēļ noslēdzies biedrības "Bona fide Latvia" projekts "Tilts uz sabiedrību". Projekta mērķis ir sniegt atbalstu brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem, kuri strādā ar notiesātiem cilvēkiem Rīgas Centrālcietumā un Rīgas pilsētā. Projekta laikā īstenoti divi, sociālā uzņēmuma kafejnīcā "RB cafe" notikuši brīvprātīgo apmācību semināri, sagatavojot brīvprātīgos sociālā atbasta darbam, pārrunāta un pilnveidota koordinēšanas sistēma, izveidots rīcības plāns tuvākajai nākotnei. Semināru rezultātā esam kļuvuši bagātāki ar zināšanām un nākotnes darba vīziju.
Par semināra atziņām. Mēdz teikt, ka bērnudārzā grūtākais jautājums audzinātājām ir "kāpēc?". Taču arī pieaugot mums šis jautājums ir ne mazāk svarīgs, darot jebko, kas mūsu dzīvē svarīgs. To var jautāt un pārjautāt gan par mūsu profesionālo darbu, gan par brīvā laika pavadīšanas veidiem, gan par uzstādītajiem dzīves mērķiem. Bieži arī biedrības brīvprātīgajiem jautā "kāpēc" - mēs vēlamies darīt kaut ko tik (šķietami) izaicinājumiem bagātu - darbu ar notiesātajiem? - kāpēc strādājam, ja ir daudzas (šķietami) interesantākas jomas? - kāpēc mēs ticam, ka mūsu darbam ir jēga? Svarīgākā atbilde uz šo jautājumu ir - "mēs ticam sev". Brīvu sabiedrību var veidot tikai brīvi cilvēki un brīvprātīgais darbs ir veids kā šo brīvību sasniegt, apliecināt ticību tam, ka esam mūsu dzīves, sabiedrības un pilsētas veidotāji.
Šīs atziņas un arī praktiskas vadlīnijas brīvprātīgo darbam ietvertas projekta ietvaros izveidotajā brīvprātīgo līdzgaitnieku rokasgrāmatā, kas kalpos par līdzgaitnieku ceļvedi turpmākajā biedrības darbā Rīgā un ārpus tās.
 
 
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros
 
 

Page 2 of 3