Ceļamaize līdzgaitniekiem

2020.gada rudens biedrībai bijis ražīgs, jo 31.oktobrī noslēdzies jau otrs īstenotais projekts - Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts "Ceļamaize līdzgaitniekiem", par kuru biedrība ar Sabiedrības integrācijas fondu šī gada maijā bija noslēgusi līgumu. Projektā īstenoti trīs, divu dienu ilgi apmācību semināri Liepājā, Daugavpilī un Rīgā. Papildinātu arī biedrības tehniskā aprīkojuma krājums. Seminārs īstenots biedrības brīvprātīgajam darbam izaicinājumiem pilnā laikā - apstājies līdzgaitniecības darbs cietumā, un arī ārpus tā saskarsme ar atbalsta saņēmējiem ir ierobežota. Taču savulaik kāds gudrais mācījis, ka taktikai krīzes brīdī jālīdzinās ūdenim, kurš vienmēr atrod zemāku vietu, kur izplūst. Arī mēs tuvākajos mēnešos pielāgosimies situācijai un mūsu spējas radīs jaunus izpausmes veidus bijušo notiesāto cilvēku atbalstam. Esam sagādājuši sev ceļamaizi gan iegūto sociālā atbalsta zināšanu veidā, gan arī jaunajā izstrādātājā galda spēlē, kas palīdz mums iejusties notiesātā cilvēka lomā un izprast krīzes situācijas pēc atbrīvošanas.

Projektu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem