Jauns pakāpiens, jauni apvāršņi

Kopš šī gada maija biedrība "Bona fide Latvia" īsteno Latvijas valsts budžeta finansētā programmas "NVO fonds" projektu "Ceļamaize līdzgaitniekiem". Par projekta īstenošanu biedrība ar Sabiedrības integrācijas fondu 6.maijā noslēgusi līgumu. Projekts paredz vairākas aktivitātes, kas svarīgas biedrības darba turpināšanai - brīvprātīgo apmācības 3 Latvijas pilsētās strādājošo biedrības brīvprātīgo līdzgaitnieku apmācības, izglītojošas spēles brīvprātīgajiem un interesentiem no sabiedrības izveidošanu, kā arī biedrības darba stiprināšanu, nodrošinot tai materiālos resursus.

Lai gan 2020.gadā biedrības darbs nenorit kā plānots - darbu būtiski ietekmē COVID-19 izplatības ierobežojumi, kas rada šķēršļus saskarsmei ar notiesātajiem cilvēkiem - projektam ir nozīmīgs ieguldījums biedrības brīvprātīgo zināšanu vairošanā un motivācijas uzturēšanā.

Vasarā notikuši divi semināri (katrs 2 dienu ilgs) Liepājā un Daugavpilī. Šajās četrās apmācību dienās gan papildinājām mūsu zināšanu bagāžu par soda izpildes sistēmu Latvijā, notiesāto vajadzībām un biedrības misiju, gan arī labāk iepazinām viens otru. Nu pienākusi projekta aktivitāšu kārta arī Rīgai. Semināru sēriju noslēdzošajā pasākumā šonedēļ kopīgi mācīsimies runas un komunikācijas prasmi un dalīsimies iegūtajās zināšanās ar pārējiem Latvijas brīvprātīgajiem. Pēc projekta noslēguma (31.10.) visi kopīgi tiksimies, lai izspēlētu jaunizveidoto spēli un būvētu uz ieliktajiem pamatiem citus plānus un ieceres.

 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.