Atbalsti ar savu balsi!

Biedrība "Bona fide Latvia" uzsākusi iniciatīvu par grozījumiem normatīvajos aktos, aicinot sekmēt bijušo likumpārkāpēju iekļaušanos sabiedrībā. Šobrīd vairāki likumi nosaka nepamatoti stingrus profesionālos ierobežojumus cilvēkiem, kuri jebkad sodīti par tīšiem likumpārkāpumiem. Kļūdīties var ikviens, taču svarīgi, lai cilvēks savas dzīves laikā var apliecināt izmaiņas savā dzīvē un iegūt vienlīdzīgas tiesības ar pārējiem. Atbalsti ar savu balsi!