“Nekad nešaubies, ka neliela, atbildīga pilsoņu grupa var mainīt pasauli. Patiešām, tas ir vienīgais, kas jebkad pasauli ir mainījis.”

Margarita Mīda

Mūsu mērķis ir sociālās atstumtības mazināšana, palīdzot cilvēkiem ar sodāmībām integrēties sabiedrībā. Daudzi mūsu sabiedrībā bērnībā nav pieredzējuši ģimenes atbalstu, bet pieaugot, neiepazīst, kas ir pozitīvi, atbalstoši draugi, trūkst arī prasmju un ticības, kas ļauj atrast piemērotu darbu.

Mēs varam teikt, ka likumpārkāpums ir sabiedrības vērtību un normu noraidījums.
Taču vienlaikus, arī sabiedrība noraida bijušos likumpārkāpējus, ierobežojot viņu darba iespējas un padarot atkarīgus no institūciju vides.

Tas nerisina nozieguma sekas. Visbiežāk tas sekmē jaunu likumpārkāpumu izdarīšanu.

Tāpēc brīvprātīgi dodam cilvēkiem iespēju sākt jaunu dzīvi, sniedzot nepieciešamo informāciju, atbalstot ar savām zināšanām un līdzās pastāvēšanu.

Mēs darām dažāda veida brīvprātīgo darbu - daži no mums tiekas ar notiesātajiem, sniedzot atbalstu klātienē. Citi iesaistās pasākumu organizēšanā un skaidro sabiedrībai iemeslus, kā veidojas sociālā atstumtība un kā šo konfliktu risināt.

Katrs no mums ar savu darbu var sniegt vērtīgu ieguldījumu drošākai sabiedrībai.

 

Ja tev nav stereotipu un aizspriedumu pret cilvēkiem ar citādu dzīves pieredzi;

esi komunikabls un atvērts jaunām zināšanām;

Tev ir vismaz 18 gadi,

aicinām Tevi pieteikties brīvprātīgo darbam kopā ar mums!

 

PIESAKIES TAGAD

Piedāvājam radošu darbu kopā ar citiem atbildīgiem un sabiedriski aktīviem brīvprātīgajiem. Šajā darbā var iepazīt dzīvesstāstus un iegūt neaizvietojamu pieredzi, sniedzot palīdzību otram cilvēkam jaunas dzīves sākšanai.